DENKVOORKEUREN PROFIEL VOLGENS NED HERRMANN

© 1996-2021 Ton Muller AllWell.nl

De vier hoofddenkstijlen

Zoals wij nu ge-evolueerd zijn denken wij voornamelijk met onze laatst ge-evolueerde hersendelen, ons linker en rechter hersenschors en ons linker en rechter limbisch hersendeel.
De instinctieve en autonome functies van onze kleine hersenen en delen van onze hersenstam laten wij hier buiten beschouwing.
Uitgaande van deze fysieke functies heeft Ned Herrmann een model gemaakt en miljoenen mensen onderzocht of zij in het model pasten. Ieder persoon past er natuurlijk wel ergens in want je kunt niet met je hart of je buik denken. Deze laatste gevoelens lijken misschien wel op denken maar dit wordt vaak autonoom geregeld vanuit de hoger gelegen zenuwcentra.

Ned Herrmann heeft de grootste database van wetenschappelijk gevalideerde testresultaten ter wereld, opgebouwd naar zijn methode, het HBDI of Herrmann Brain Dominance Instrument. Hij is er dan ook reeds 20 jaar mee bezig geweest. Vanuit de fysiologie hoe het werkelijk in elkaar zit, via de architectuur van het mechanisme, gebruikt hij de metafoor van het vier kwadrantenmodel, komt hij op een vragenlijstmeetmethode om zo je hersendominantieprofiel in kaart te brengen.
Het komt erop neer dat hij denkstijlen onderverdeelt in vier kwadranten. Van links boven af antikloksgewijs A-B-C-D genaamd. De bovenste twee geven het verstandelijk denken weer en de onderste twee meer de intu´tieve manier van denken. Deze komen ook overeen met onze hersenfuncties. Het verstandelijk denken wordt bij ons als mens voornamelijk in de hersenschors (Cortex) verricht, links de rationeel-analytische denkwijze en rechts de creatieve-holistische benadering. De onderste twee denkstijlen zijn meer gebaseerd op onze instincten, beheerst door ons Limbisch hersenstelsel. Linksonder de ordenende instincten en rechtsonder de emotionele instincten van dit hersenstelsel.
Met deze methodiek kun je vrijwel alle mogelijk voorkomende persoonlijkheidsprofielen in kaart brengen en zijn bijna alle voorkomende gedragingen van mensen te verklaren.

Uit onderzoek van Ned Herrmann blijkt dat 5% van alle onderzochte personen een enkelvoudige voorkeur heeft, 58% een twee voudige, 34% een drievoudige en 3% een viervoudige voorkeur.

Een voorkeur heb je als je meer dan 67 punten in het betreffende kwadrant scoort. En heb je in een bepaald kwadrant meer dan honderd punten gescoord dan is het niet meer voor anderen te verbergen.
Technici, juristen en wetenschappers hebben vaak een A voorkeur. Toezichthoudende personen, administrateurs en financiŰle mensen scoren hoger op B. Zorgverleners, dienstverleners en sociale beroepen scoren op C. Bij D vind je ondernemers, kunstenaars, ontwerpers en verkopers.
Zie ook: Beroepsgroepen

Met deze methode is het mogelijk om snel een persoonlijkheidsprofiel aangaande iemands zijn denkvoorkeuren op te stellen. Van ieder individu, ongeacht zijn of haar persoonlijkheid is een profielscore te maken omdat niet alleen de denkvoorkeuren, maar ook hun intensiteit en de denkvoorkeur onder druk (snel beslissen) kan worden blootgelegd.
Niet alleen voor individuen kan een profielscore gemaakt worden maar ook voor groepen van personen die binnen een (management-)team met elkaar moeten samenwerken.
Door de duidelijke weergave van de te verwachten denkvoorkeuren van de teamleden kan een prognose hoe de groep gezamelijk zal functioneren worden opgesteld. Hiermee kan een plan worden opgesteld hoe het functioneren van het team kan worden verbeterd.
In bovenstaande figuur zijn de twee profielen van twee personen in een team dat reeds lang met elkaar samenwerkt weergegeven.

Teun van Aken en Theo Camps (97) hebben een onderzoek in Nederland verricht naar de profielscores per branche. Het blijkt dat in Nederland te conservatief wordt gedacht, een beetje meer creativiteit zou op zijn plaats zijn. Ze hebben dit vastgelegd in hun boekje: "Organiseren van denkwerk."

Bouke Sch÷ne is in Nederland gecertificeerd voor Ned Herrmann Brain Dominance Technology, een denkstijl inventarisatie methode die de denkstijl onder normale-(ontspannen-) en onder druk- (gespannen-) situaties in kaart brengt. Een compositie van de verschillende profielscores binnen een managementteam geeft zo een duidelijk beeld van de geaardheden binnen de groep. Door rekening te houden met elkaars profielen kan de groep als geheel beter functioneren. Behalve binnen organisaties kan deze methode goede resultaten bieden voor individuele persoonlijke ontwikkeling of zelfmanagement.
Via ALL WELL Thinkware kun je je volgens deze methode laten analyseren, ook in groepsverband.

Wat kun je met het "HBDI" doen?

Drie hersensoorten, zijaanzicht
Drie hersensoorten, achteraanzicht
Menselijke trekken in vier kwadranten
Hoe communiceert men 1
Hoe communiceert men 2
Beroepsprofielen

Persoonlijkheid | Hersendominantie | Thinkware | Inhoud | Verwijzingen | Homepage